Charles MERKEL(1864 - 1951)
div.
b.  
im.  
d.  
bur.  
ali.  
Rank.  
b.  
im.  
d.  
bur.  
ali.  
Rank.